Now showing items 1-2 of 2

  • 3f. měnič s regulací otáček pro pohon stojanové vrtačky 

    Grom, Martin
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou trojfázového meniča určeného pre pohon stojanovej vŕtačky s asynchrónnym motorom. Zapojenie je navrhnuté s využitím integrovaného jednoúčelového riadiaceho obvodu a výkonového ...
  • Řídicí modul BLDC motoru 

    Morávek, Lukáš
    Diplomová práca sa zaoberá návrhom a realizáciou hardvéru a softvéru pre riadenie a reguláciu vysokootáčkového pohonu s BLDC motorom, ktorý bude slúžiť ako vreteno pre CNC frézovačku. V práci je podrobne popísaný návrh ...