Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace pro stereoskopické zobrazení 

    Zelníček, Leoš
    Tato práce shrnuje základní vlastnosti lidského vidění, popisuje podstatu vnímání hloubky. Je zde rozebrán základ binokulárního vidění u lidí, omezení s ním spojená, která je nutná při stereoskopickém zobrazování dodržet. ...
  • Trojrozměrné zobrazování v holografickém mikroskopu pomocí koherenční brány 

    Maršíková, Barbora
    Tato diplomová práce se zabývá výzkumem na téma vlivu prostorové koherence osvětlení. Účelem je určit schopnost osové lokalizace při zobrazení Koherencí řízeným holografickým mikroskopem (CCHM) v závislosti na různé ...