Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující 

  Semmler, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu zpomalování trolejbusů a vyhodnocení jeho účinku na stojící cestující. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z hlediska legislativních požadavků na provoz trolejbusů a ...
 • Manipulační vozík 

  Jílek, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením problému s mezioperační přepravou materiálu a konstrukcí manipulačního vozíku pro převoz rolí podlahové krytiny. Vozík byl navržen s cílem zvýšení bezpečnosti práce a usnadnění ...
 • Noční nehoda trolejbusu a chodce 

  Bilík, Martin; Bradáč, Albert; Semela, Marek; Kledus, Robert (Akademické nakladatelství CERM, 2017-12)
  V příspěvku je popsána komplexní analýza neobvyklé silniční nehody s využitím velkého objemu dat z tachografických záznamů tří vozidel. V jednom krajském městě byl v 5 hodin ráno nalezen na komunikaci ležící muž bez známek ...
 • Obecný program pro energetické výpočty napájení tratí DPMB 

  Mai, Jaroslav
  Tato práce je zaměřena,dle zadání od zadavatele, na vytvoření programu v prostředí Excel, který bude umět vypočítat veškeré požadované veličiny. Tato práce obsahuje čtyři části. První část je zaměřena na problematiku MHD ...
 • Soustava těles s pasivním účinkem s brzdou 

  Genco, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením soustavy těles teorií statiky modelem NNTP. Úvodní část vymezuje základní veličiny a pojmy, popisuje vazby a druhy pasivních účinků. V praktické části se zjišťuje vliv pasivních účinků pro různé ...
 • Technologický manipulátor udírny 

  Gajdušek, Jakub
  Tato práce navrhuje celkové konstrukční řešení technologického manipulátoru udírny, který slouží pro přesun vozíků s potravinami mezi udírenskou a zchlazovací komorou. Komory jsou spojeny v jedno zařízení. Je uvažováno s ...