Now showing items 1-9 of 9

 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Brzobohatý, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu dostupných mobilních jeřábů od různých výrobců a porovnání jejich technických, provozních a ekonomických parametrů.
 • Kategorizace mobilních jeřábů 

  Jonák, Vojtěch
  Bakalářská práce se zaměřuje na porovnání mobilních věžových jeřábů. Tyto jeřáby s horizontální věží, na které je umístěn vertikální výložník, jsou zpravidla samovztyčné a mají podvozek, na kterém se mohou ve složeném stavu ...
 • Skladovací hala č. 2 v Rousínově - stavebně technologický projekt 

  Gottvaldová, Denisa
  Předmětem mé diplomové práce je stavebně-technologické řešení realizace stavebního objektu skladovací haly v Rousínově. V práci je zpracován časový a finanční plán pro všechny stavební objekty akce Skladovací haly, Rousínov. ...
 • Skladová hala v Šakvicích - stavebně technologický projekt 

  Knotek, Vít
  Stěžejním cílem této diplomové práce je efektivní návrh a srozumitelné popsání montáže železobetonového skeletu skladové haly v Šakvicích. Pro přípravu tohoto investorského záměru je v několika kapitolách řešeno zásobování ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu na Cihlářské ulici v Brně 

  Kaman, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá vybranými částmi stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně na ulici Cihlářská. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci a vyznačení dopravních tras vozidel, ...
 • Stavebně technologický projekt přípravy a realizace požární stanice v Jaroměři 

  Nývlt, Josef
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu v rámci přípravy a realizace objektu požární stanice v Jaroměři. Jedná se o novostavbu hlavního stavebního objektu, který je doplněn o další stavební a ...
 • Stavebně technologický projekt tepelného napaječe v Jižních Čechách 

  Handlíř, Jan
  Předmětem diplomové práce je stavebně technologický projekt tepelného napaječe na trase horkovodu mezi Českými Budějovicemi a Jadernou elektrárnou Temelín. Hlavní objekt stavby tvoří ocelová hala se zděnou administrativní ...
 • Stavebně technologický projekt víceúčelové sportovní haly Kojetín 

  Gregovský, Adam
  Řešením této diplomové práce je stavebně technologický projekt objektu Víceúčelové sportovní haly Kojetín. Obsahuje ucelené části pro realizaci tohoto objektu. V projektu jsou obsaženy tyto části: kontrolní a zkušební plán, ...
 • Stavebně technologický projekt výrobní haly v Hodějicích 

  Koudelková, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá výstavbou areálu společnosti Milmar, s.r.o., konkrétně se zaměřuje na stavebně technologický projekt objektu SO02 Výrobní hala. Práce podrobněji řeší formou technologických předpisů výstavbu ...