Now showing items 1-14 of 14

 • Historie civilního letectví 1970-2000 

  Zubrvalčík, Jan
  Cílem této bakalářské práce je zpracovat stručný přehled historie civilního letectví v období mezi roky 1970 až 2000 a porovnat jejich výkony. Toto období je charakteristické nástupem velkokapacitních letadel a nových ...
 • Konstrukční návrh trupu a ocasních ploch soutěžního modelu letadla 

  Skála, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením trupu a ocasních ploch již existujícího soutěžního letounu FabricK. Úvod práce seznamuje čtenáře se soutěží Air Cargo Challenge a popisuje letoun FabricK. Následuje rešeršní studie ...
 • Modifikace letounu EV-55 pro přistání na vodní hladině 

  Šponer, Jan
  Diplomová práce se zabývá modifikací stávající pozemní verze letounu EV-55 pro možnost přistání na vodní hladině. Snahou je najít takovou variantu, která nepovede k výrazným konstrukčním zásahům do draku letounu a bude ...
 • Návrh cvičného letounu s tandemovým uspořádáním sedadel 

  Dycka, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem kompozitní konstrukce trupu letounu VUT 001 Marabu a jeho MKP napěťově-deformační analýzou. Dále je zde řešen návrh pilotního prostoru s ohledem na základní ergonomické požadavky. Součástí ...
 • Návrh dvoumotorového letounu pro sběrnou dopravu dle předpisu CS-23 

  Dula, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout letoun pro přepravu cestujících s maximální mírou zachování konstrukčních celků letounu EV-55. Letoun je navržen na základě rozboru požadavků předpisu CS-23. V práci je proveden hmotnostní ...
 • Návrh koncepce systému vztlakové klapky pro novou generaci sportovního letounu 

  Rensa, Pavel
  Diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce sportovního letounu pro základní výcvik, leteckou turistiku a aerovleky s využitím v aeroklubech a privátním sektoru. Cílem práce bylo navržení vnějších tvarů letounu, ...
 • Návrh ocasních ploch a trupu soutěžního modelu letounu 

  Kminiaková, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom chvostových plôch a trupu nového súťažného letúna pre konštrukčnú súťaž SEA Aero Design East 2020. Úvod práce pojednáva o pravidlách súťaže a ich následnej analýze. Rešeršná časť ...
 • Návrh rekonstrukce střední části trupu letounu Z 143 náhradou za poloskořepinu 

  Zamazal, Jakub
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí střední části trupu letounu Z 143 z příhradové konstrukce na konstrukci poloskořepinovou. V práci je proveden koncepční návrh poloskořepinové střední části trupu, přičemž nosníky ...
 • Návrh repliky letounu L-40 "Meta Sokol" - trup 

  Růžička, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem celokovové konstrukce trupu repliky letounu L-40 Meta Sokol dle předpisu CS-VLA. Pro tento letoun je stanoveno zatížení ocasních ploch, podvozku a motorového lože, dále je navržena konstrukce ...
 • Návrh testovací figuríny pro nárazové zkoušky 

  Kostíková, Martina
  Tématem této diplomové práce je návrh konstrukčního řešení testovací figuríny pro nárazové zkoušky vozidla s chodcem. Na úvod práce je provedena rešerše v současné době používaných typů testovacích figurín. Následuje ...
 • Návrh trupu a systému řízení letounu VUT 081 Kondor 

  Kalný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kompozitního trupu a zástavby řízení letounu VUT 081 Kondor. Je proveden výpočet zatížení a výběr rozhodujících případů zatížení. Jsou navrženy vnitřní nosné plochy trupu s ohledem ...
 • Návrh uzlu křídlo-trup kompozitního letounu 

  Sadovský, Hynek
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním, pevnostním a technologickým návrhem uzlu křídlo-trup celokompozitového čtyřmístného letounu certifikovaného dle předpisu CS-23. Návrh je zaměřen na optimální využití prostoru, nízkou ...
 • Výpočet zatížení kluzáku HPH 2 Twin Shark 

  Pělucha, Jiří
  Cílem diplomové práce je stanovení zatížení pro pevnostní výpočty kluzáku HPH 2 Twin Shark podle kategorie CS-22. V práci je stanoveno zatížení křídla, ocasních ploch, trupu a podvozku.
 • Vývoj stíhacích letounů do roku 1950 

  Smýkal, Michal
  Tato bakalářská práce zpracovává historii vývoje stíhacích letounů v období od počátku první světové války do roku 1950. Jsou zkoumány hlavní vývojové směry specifické pro daná období, použité konstrukce a materiály. ...