Now showing items 1-13 of 13

 • Administrativní budova s výrobní halou 

  Břečka, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh ocelobetonové konstrukce administrativní budovy a ocelové výrobní haly situované v Moravských Budějovicích. Půdorysné rozměry administrativního objektu jsou 48,0 x 60,0 m a výška je 17,0 m. ...
 • Dvoulodní hala 

  Zehnálek, David
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce dvoulodní haly v lokalitě města Slavkov u Brna. Půdorysné rozměry objektu jsou 72 x 54 m. Hlavní nosnou částí je příčná vazba o rozpětí 24 a 30 m a výšce ve vrcholu ...
 • Obchodní centrum 

  Mudrík, Marián
  Cieľom bakalárskej práce je návrh oceľobetónovej konštrukcie viacpodlažnej obchodnej budovy v meste Partizánske. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný, v mieste medzi prvými dvoma priečnymi väzbami prechádza aj do tretieho ...
 • Ocelová konstrukce výrobní haly 

  Ivánek, Robert
  Předmětem práce je návrh, posouzení a porovnání dvou variant ocelové konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem o nosnosti 25t. Byla zpracována varianta rámové konstrukce a konstrukce s příhradovým vazníkem. Půdorysné ...
 • Rodinný dům 

  Bednář, Jan
  Bakalářská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný dům je navržen v katastrálním území Dolní Město. Pozemek se nachází v obytné zóně. Pozemek se nachází na rovině. Dům má atypický půdorys o celkových ...
 • Rodinný dům s projekční a architektonickou kanceláří 

  Wernerová, Lucie
  Projekt se týká návrhu a řešení rodinného domu s kanceláří. Jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemkové parcele č. 342/26, která se nachází ve městě Golčův Jeníkov. Stavba je určena pro bydlení čtyřčlenné rodiny. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Žižka, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou kadeřnictví v Příměticích. Budova se skládá ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží. Zastřešený sedlovou střechou. Nosný ...
 • Rodinný dům v Křižanově 

  Sedláček, Adam
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Stavba se nachází na území městyse Křižanov na parcele 1614/1 o celkové ploše 2766 m2. Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt, umístěný ...
 • Rodinný dům ve Vsetíně 

  Ouhledová, Pavla
  Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby rodinného domu v městě Vsetín. Dům je dvoupodlažní. Je obdélníkového tvaru. Dům je určený pro bydlení 4 osob. Je částečně zapuštěn do ...
 • Rodinný dům, Štěpánkovice 

  Komárková, Jana
  Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu. Dům je navržený jako dvoupodlažní, nepodsklepená dřevostavba se sedlovou střechou, dispoziční uspořádání 6+KK odpovídá návrhu pro 4-6 člennou rodinu. Do domu se vstupuje ...
 • Sportovní a kulturní areál, Otradov 

  Myška, Jan
  Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci novostavby Sportovního a kulturního areálu obci Otradov. Dominantou areálu jsou objekty tribun a víceúčelová hala. Stavba je architektonicky ...
 • Zastřešení autobusového nádraží s provozní budovou ve Vrchlabí 

  Vondráček, Vít
  Předmětem řešení bakalářské práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce autobusového nádraží ve Vrchlabí. Ta je řešena jako spolupůsobící ocelový skelet provozní budovy s konstrukcí venkovního zastřešení nástupiště Návrh ...
 • Zastřešení sportovního stadionu 

  Neničková, Lucie
  Cílem diplomové práce je vypracování návrhu a statického posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení sportovního stadionu dle navržené dispozice. Klimatické zatížení (sníh a vítr) je stanoveno pro lokalitu Kopřivnice. ...