Now showing items 1-8 of 8

 • Charakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 

  Knoflíčková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 z hlediska mikrostruktury, chemického a fázového složení a mechanických vlastností. Depozice byla provedena metodou HVOF ...
 • Influence of Cold-Sprayed, Warm-Sprayed and Plasma Sprayed Layers Deposition on Fatigue Properties of Steel Specimens 

  Čížek, Jan; Matějková, Michaela; Dlouhý, Ivo; Šiška, Filip; Kay, Charles; Karthikeyan, Jeganathan; Kuroda, Seiji; Kovářík, Ondřej; Siegl, Jan; Loke, Kelvin; Khor, Khiam Aik (Springer, 2015-03-10)
  Titanium powder was deposited onto steel specimens using four thermal spray technologies: plasma spray, low-pressure cold spray, portable cold spray, and warm spray. The specimens were then subjected to strain controlled ...
 • Návrh a realizace konstrukčního řešení úpravy pískovacího stroje 

  Klár, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací konstrukční úpravy pískovacího stroje s ohledem na požadavky řešení. První část obsahuje krátkou rešeršní studii, jež popisuje technologii tryskání a různé druhy tryskacích strojů. ...
 • Problematika tryskání povrchů 

  Lánc, Kryštof
  Práce je primárně zaměřena na teoretické zpracování technologie tryskání, která patří mezi dokončovací operace využívající plastickou deformaci. Obsahem studie je základní princip, rozdělení a popis tryskacích zařízení, ...
 • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - dokončovací technologie 

  Malý, Václav
  Cílem této práce je vytvořit přehled dokončovacích operací, používaných v technologii vytavitelného modelu. Předložená práce nejprve obecně popisuje principy této technologie a dále se hlouběji zaměřuje především na ...
 • Tryskání suchým ledem v průmyslové praxi 

  Konečná, Eva
  Práce se zabývá problematikou tryskání suchým ledem a jeho využitím v průmyslové praxi. Jsou zde popsány základní informace o suchém ledu, stejně jako přehled praktického použití tryskání suchým ledem v různých odvětvích ...
 • Využití suchého ledu při čištění povrchů 

  Horňák, David
  Tato bakalářská práce se zabývá procesem tryskání suchým ledem, který se řadí mezi moderní a efektivní metody čištění povrchů. Z webových stránek výrobců je zřejmé, že je tato metoda hojně rozšířená v průmyslové praxi, ale ...
 • Výroba ocelových konstrukcí hal 

  Ondráček, Pavel
  Bakalářská práce uceleným způsobem pojednává o výrobě ocelových konstrukcí hal. V úvodní kapitole seznamuje s výhodami a nevýhodami ocelových konstrukcí, jejich základním rozdělením, jednotlivými typy konstrukcí a jejími ...