Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům "Vacek" 

  Vacek, Pavel
  Navrhl jsem stavbu bytového domu s polyfunkčním využitím. Významným prvkem je automatický interní parkovací systém, který je úlevou pro obyvatele domu na ulici přeplněné zaparkovanými auty. V přízemí je lukrativní kavárna ...
 • Bytový dům v Hradci Králové - řešení hydroizolací spodní stavby 

  Šorm, Petr
  Předmětem bakalářské práce je technologická etapa sanace dolní stavby bytového domu v Hradci Králové. Se sanací dolní stavby souvisí jak podchycení zdí bytového domu a utěsnění prostoru výtahové šachty metodou tryskové ...
 • Hrubá stavba objektu AV v Praze Dejvicích - stavebně technologický projekt 

  Šorm, Petr
  Stavebně technologický projekt se zabývá zpracováním potřebných podkladů a dokumentace pro realizaci hrubé stavy objektu Akademie věd v Praze Dejvicích. Začátkem je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, ...
 • Návrh zajištění stavební jámy v centru Brna 

  Kováč, Vladimír
  Práce se zabývá problematikou prvního a druhého mezního stavu, jedenkrát kotvené pažící konstrukce stavební jámy, na ulici Křenová v Brně. Výpočet prvního mezního stavu je proveden ručně a poskytuje vstupní informace pro ...
 • Pažení stavebních jam 

  Vodáček, Ondřej
  Úvodní část práce hovoří o možnostech roubení výkopů všeho druhu, zahrnuje tedy kromě jam i šachty a stavební rýhy pro ukládání inženýrských sítí, avšak jamám se věnuje především. Tato část navíc zahrnuje přehled zatížení ...
 • Realizácia spodnej stavby hotela na Štrbskom plese 

  Macho, Andrej
  Predmetom bakalárskej práce je spracovanie technologického projektu spodnej stavby hotela Ovruč na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Práca sa zaoberá realizáciou tryskovej injektáže a základových konštrukcií. Obsahom ...
 • Stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně 

  Podškubka, Martin
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt rezidenčního domu v Brně, který obsahuje realizaci podzemních garáží a bytového domu, který má tři nadzemní podlaží. Pozornost je zaměřena především na ...
 • Stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu 

  Surý, Václav
  Diplomová práce řeší stavebně-technologický projekt pavilonu horského hotelu. Jedná se o přístavbu bazénové haly. Diplomová práce zahrnuje: pažení pomocí hřebíkových stěn, tryskovou injektáž, výkopové práce, železobetonovou ...
 • Trysková injektáž 

  Kubín, Tomáš
  Cílem této práce je popsat tryskovou injektáž. Jsou zde vymezeny základní metody zlepšování zemin a shrnuty možnosti využití tryskové injektáže. Dále se práce zaměřuje na konkrétní stavby a rekonstrukce v Brně, kde byla ...
 • Založení nové a sanované podpěry "Starého mostu" přes Dunaj v Bratislavě 

  Korec, Michael
  Práce se zabývá zakládáním rekonstruovaného „Starého mostu“ v Bratislavě. Součástí rekonstrukce je založení nové podpěry a sanace základu jedné stávající podpěry. V úvodu je uveden přehled metod využívaných pro zakládání ...
 • Založení výrobního zařízení v hale 

  Minarčík, Jan
  Předmětem práce je návrh založení výrobního zařízení, zvolení vhodné metody založení, a to tak aby byly respektovány okrajové podmínky návrhu. V první části práce je uveden teoretický základ zvolené technologie speciálního ...