Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nového pohonu vybrané části plnícího stroje 

    Borunský, Přemysl
    Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zařízení pro plnění tub. Práce se soustředí na analýzu současného stavu stroje, návrh inovace s ohledem na dané vstupní parametry, provedení konstrukčních výpočtů, vypracování výkresové ...