Now showing items 1-2 of 2

  • Stroj pro hydroforming trubek z neželezných kovů 

    Ocelík, Jakub
    Diplomová práce se zabývá problematikou netradiční technologie tváření vysokotlakou kapalinou – hydroforming. Jsou rozebrány faktory mající vliv na průběh tvářecího procesu a jejich vhodné řešení při konstrukci stroje. Je ...
  • Využití kapaliny ve tváření 

    Vraštiak, Michal
    Práce předkládá aktuální literární studii o technologiích využívající kapalinu jako tvářecí médium. Zde jsou uvedeny základní principy metod: hydroform, hydromechanické tažení, Wheelon, Asea, vysokorychlostní tváření, ...