Now showing items 1-1 of 1

  • Těhlice vozu kategorie Formule SAE 

    Vymazal, Roman
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem přední a zadní těhlice vozu kategorie Formule SAE. Obsahuje základní konstrukční návrh, kontrolu šroubového spojení a výpočet zatížení počítačovým programem. Hlavními ...