Now showing items 1-16 of 16

 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Clusterové řešení OpenVPN pro bezvýpadkový provoz 

  Dokoupil, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je analyzovat možnosti běhu OpenVPN v clusteru a takové řešení implementovat. Nejprve se zabývá analýzou stávajících technologií, možnostmi přístupu k této problematice. Následně je pak rozvedeno ...
 • Elektrické napájení silničního tunelu 

  Kloc, Martin
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku napájení silničního tunelu elektrickou energií. V práci jsou popsána obecná pravidla a požadavky, které jsou nezbytné pro zajištění dodávky elektrické energie pro tunelové stavby. ...
 • Geodetický monitoring tubosideru v Liberci pod lyžařskou sjezdovkou F10 

  Buchar, Ondřej
  Tato práce dokumentuje geodetický monitoring deformované ocelové konstrukce tubosideru v Liberci. Od roku 2015 probíhá periodické měření posunů a deformací na objektu. V rámci opatření na zabezpečení stability tunelu, byly ...
 • Město místo továrny 

  Vaculovičová, Vanda
  Architektonicko-urbanistický návrh na přestavbu části Starého Brna (bývalého areálu firmy Kras a okolních ploch) vychází ze stávající struktury Starého Brna a principů kompaktního města (míchání funkcí > polyfunkční domy, ...
 • Městský okruh Blanka, tunel Královská obora - ražená část, stavebně technologická příprava stavby 

  Kobielusz, Petr
  Cílem mé diplomové práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby primárního ostění silničního tunelu, realizovaného v městské části Troja, hlavního města Prahy. Konkrétně se jedná o tunelovou část Královská ...
 • Návrh vysokorychlostní tratě mezi Brnem a Znojmem 

  Repko, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnutí nové trasy vysokorychlostní tratě z Brna do Znojma, a to konkrétně mezi plánovaným terminálem VRT Unkovice a stávající žst. Hrušovany nad Jevišovkou. Trať je navržena na maximální ...
 • Problematika betonů pro vodonepropustná betonová ostění tunelů 

  Dipold, Václav
  Bakalářská práce se zabývá shrnutím požadavků na vodonepropustná ostění tunelů. Poté se zaměřuje na parametry a požadavky na beton pro ostění. Důraz bude kladen jak požadavky na beton v čerstvém stavu, jako je například ...
 • Předpoklady a skutečnost při GTM na tunelu Višňové ve SR. 

  Horňáková, Michaela
  Práca je rozdelená do dvoch častí, z ktorých prvá sa zaoberá teóriou geotechnického monitoringu. Druhá, praktická, časť sa zaoberá tunelom Višňové na severe SR. Spracováva históriu, technológiu výstavby, geológiu a ...
 • Rekonstrukce železničního tunelu 

  Nekl, Jiří
  Tato diplomová práce řeší rekonstrukci Domašovského železničního tunelu na traťovém úseku Olomouc – Krnov. Dokumentuje stav současné konstrukce, geotechnické podmínky lokality, uvádí možná řešení rekonstrukce. Samotný návrh ...
 • Stanovení obsahu platiny na území města Brna 

  Dvořák, Rostislav
  Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení platiny ve vzorcích silničního prachu a půd metodou atomové absorpční spektrometrie. V teoretické části jsou popsány základní fyzikální a chemické vlastnosti platiny, funkce ...
 • Studie propojení mezi MÚK Ostrovačice na D1 a D52 

  Janyška, Miroslav
  Tato diplomová práce je vyhledávací studie, která se zabývá navržením koncepčního podkladu silničního propojení kapacitní komunikace číslo 43 a dálnice D52. Možná trasa komunikace číslo 43 je navrhována v silničních i ...
 • Studium požární odolnosti betonů pro tunelová ostění 

  Ondryášová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá studiem požární odolnosti betonu pro tunelová ostění. Shrnuje problematiku dosavadních znalostí o odolnosti betonu v tunelech a zabývá se chováním jednotlivých částí betonu při vystavení vysokým ...
 • Tunel na trase rychlé železnice 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia ...
 • Útoky na bezdrátovou síť 

  Brusnický, Pavel
  Cílem práce bylo poukázat na téměř všudy přítomnou chybu, bezpečnostní chybu v realizaci druhostupňové ochrany přístupu bezdrátových WiFi sítí za pomoci tunelování provozu přes DNS protokol. Realizace proběhla za pomoci ...
 • Vyhledávací studie jižního obchvatu Kuřimi 

  Sobková, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá řešením jižního obchvatu města Kuřim, zejména jeho propojením se silnicí I/43. Hlavním cílem byla optimalizace křižovatek a trasování dotčených komunikací. Podkladem pro práci posloužily dříve ...