Now showing items 1-6 of 6

 • Design and Analysis of CCII-Based Oscillator with Amplitude Stabilization Employing Optocouplers for Linear Voltage Control of the Output Frequency 

  Šotner, Roman; Jeřábek, Jan; Langhammer, Lukáš; Dvořák, Jan (MDPI, 2018-08-22)
  This paper shows the topology design of a simple second-order oscillator based on two three-port current conveyors, two resistors, and two grounded capacitors, as well as its modification to a voltage-controlled oscillator ...
 • Detekce stresu 

  Jindra, Jakub
  Detekce stresu založená na non-EEG fyziologických datech může být užitečná pro monitoraci řidičů, pilotů, ale také sledování psychického stavu v běžném každodenním životě – tedy všude tam, kde je monitorace standardním EEG ...
 • Pokročilý nástroj pro monitorování Oracle Databáze 

  Mikulka, David
  Tato diplomová práce popisuje možnosti monitorování Oracle Databáze 10g a 11g. Seznamuje s nástroji použitelnými pro monitorování a popisuje interní katalogy databáze, které uchovávají statistiky a informace o běžících ...
 • Přesná detekce základního tónu hudebních nástrojů 

  Hyrák, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je v reálném čase správně analyzovat zvukový signál pocházející z hudebního nástroje a z něj určit základní tón. Práce obsahuje část hudební teorie a metody, kterými lze zadaný problém řešit. ...
 • Řízení lineárního pohonu HIWIN pomocí NI SoftMotion 

  Sabó, Marek
  Táto práca sa zaoberá problematikou riadenia trojfázového lineárneho synchrónneho motora od spoločnosti HIWIN pomocou modulu NI SoftMotion a frekvenčného meniča D1-N na platforme NI Compact RIO. V úvodnej časti je analyzovaná ...
 • Vyhodnocení doplňkové výbavy karoserií vozidel z pohledu legislativy 

  Knebl, Vladimír
  Diplomová práce pojednává o možnostech doplňkové výbavy karoserií vozidel. Obsahem je teoretická a praktická část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů dané problematiky včetně legislativních předpisů ...