Now showing items 1-2 of 2

  • Nové přístupy ve využití energie vodních vln 

    Novotný, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá tématem využití energie mořských vln. Popisuje především existující zařízení přeměňující tuto energii na elektřinu, jejich rozdělení a na jakém principu fungují. Práce také popisuje mořské vlny ...
  • Využití energie moře 

    Nehybová, Petra
    Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá ...