Now showing items 1-3 of 3

 • Modální analýza turbínového kola pro letecký motor 

  Drahý, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá modální analýzou turbínového kola leteckého motoru. První část se zabývá modální analýzou výpočtového modelu turbínového kola a izolované lopatky s využitím cyklické symetrie v programovém ...
 • Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky 

  Damborský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků ...
 • Výpočtová analýza napjatosti turbinové lopatky 

  Klement, Jan
  Tato diplomová práce navazuje na práci Ing. Damborského a zabývá se deformačně napěťovou a dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je vypočteno ...