Now showing items 1-6 of 6

 • Deformačně-napěťová analýza axiálního turbínového kola turbovrtulového motoru 

  Kolárik, Matej
  Predkladaná diplomová práca sa zaoberá tvorbou a následnou analýzou výpočtového modelu turbínového kolesa turbovrtuľového motoru TP 100 novonavrhnutého Prvou Brněnskou Strojírnou Velká Bíteš. Úloha je riešená v konečnoprvkovom ...
 • Modální analýza turbínového kola pro letecký motor 

  Drahý, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá modální analýzou turbínového kola leteckého motoru. První část se zabývá modální analýzou výpočtového modelu turbínového kola a izolované lopatky s využitím cyklické symetrie v programovém ...
 • Pevnostní kontrola stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru 

  Čepica, Vojtěch
  Hlavním centrem pozornosti této bakalářské práce je pevnostní analýza stromečkového závěsu turbínového kola leteckého motoru. První část práce je věnována problematice leteckých motorů a různým druhům uchycení rotorových ...
 • Šroubové spojení turbínového kola s hřídelem turbodmychadla 

  Oboňa, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom konceptu skrutkového spojenia turbínového kolesa a hriadeľa. V úvodných častiach práce sú spracované súčasné metódy spájania turbínového kolesa a hriadeľa pomocou zvárania a taktiež ...
 • Turbodmychadla vznětových motorů 

  Fňukal, Jan
  Tato bakalářská práce je odbornou rešerší zabývající se turbodmychadly vznětových motorů. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. První část pojednává o pozitivech přeplňování, historii a principu přeplňování. Druhá část ...
 • Výroba turbínového kola metodou přesného lití 

  Fendrich, Tomáš
  Tato bakalářská práce je věnována výrobě turbínových kol metodou přesného lití. Jsou v ní uvedeny základní principy přesného lití, dále popis výroby forem na voskové modely, volba voskových směsí, používané materiály při ...