Now showing items 1-3 of 3

 • Flow Inside the Sidewall Gaps of Hydraulic Machines: A Review 

  Zemanová, Lucie; Rudolf, Pavel (MDPI, 2020-12-15)
  The paper critically reviews the current state of the art in flow inside sidewall gaps of hydraulic pumps and turbines. It describes the consequences of the presence of this type of flow in turbomachinery and then relates ...
 • Nové přístupy ve využití energie vodních vln 

  Novotný, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá tématem využití energie mořských vln. Popisuje především existující zařízení přeměňující tuto energii na elektřinu, jejich rozdělení a na jakém principu fungují. Práce také popisuje mořské vlny ...
 • Využití energie moře 

  Nehybová, Petra
  Hlavním cílem této bakalářské práce je zpracování rešeršní studie zabývající se využitím energie moře. Jedná se o potenciální a kinetickou energii z obnovitelného zdroje. V práci se seznámíme se třemi způsoby, jak se dá ...