Now showing items 1-2 of 2

  • Výpočtová a experimentální analýza napjatosti turbinové lopatky 

    Damborský, Petr
    Tato diplomová práce se zabývá dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je provedeno výpočtové modelování kmitání lopatky metodu konečných prvků ...
  • Výpočtová analýza napjatosti turbinové lopatky 

    Klement, Jan
    Tato diplomová práce navazuje na práci Ing. Damborského a zabývá se deformačně napěťovou a dynamickou analýzou rotorové lopatky, která je součástí poslední řady nízkotlakého stupně parní turbiny. V první části je vypočteno ...