Now showing items 1-13 of 13

 • Ideální oběhy přeplňovaných spalovacích motorů 

  Hrubý, Jakub
  Cílem práce je popis různých druhů přeplňování jako jedné z nejdostupnějších metod zvyšování výkonu a účinnosti spotřeby paliva atmosférických motorů současnosti. Hlavním aspektem je termodynamická stránka daného tématu, ...
 • Metody snižování spotřeby moderních vozidel 

  Kubeš, Filip
  V tejto práci sú zhrnuté základné poznatky z termomechaniky spaľovacích motorov, pričom dôraz bol kladený na účinnosť spaľovacích motorov, tepelné obehy a ich popis pomocou teoretických a indikátorových diagramov. Je uvedená ...
 • Moderní trendy přeplňování 

  Sůkal, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá moderními trendy v oblasti přeplňování vozidlových motorů turbodmychadly. Čtenář je seznámen se základními principy přeplňování a motivací pro zavedení v automobilovém průmyslu. První část ...
 • Píst čtyřdobého zážehového motoru o výkonu 225 kW 

  Bauza, Erik
  Obsahom práce je spracovanie výpočtového návrhu a konštrukčného riešenia piestu pre štvordobý zážihový preplňovaný motor o výkone 225 kW. Práca sa zameriava na návrh základných rozmerov motora, kžukového mechanizmu a ...
 • Přeplňování spalovacích motorů 

  Kadleček, Jiří
  Tato bakalářská práce seznamuje s konstrukcí a funkcí základních typů mechanických systémů přeplňování. Dále se zabývá rozborem regulačních prvků přeplňovacích systémů a v poslední kapitole také popisem nejnovějších trendů ...
 • Uložení rotorů moderních turbodmychadel 

  Kortán, Daniel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti uložení rotorů turbodmychadel. První část je zaměřena na konstrukci turbodmychadel a popis principu přeplňovaných spalovacích motorů. Druhá část se zaměřuje na popis konstrukce ...
 • Úprava atmosférického motoru na motor přeplňovaný 

  Fajkus, Martin
  Práce se zabývá přestavbou atmosférického motoru formule student na motor přeplňovaný. Konstrukční úpravy byly provedeny na základě výpočtů a znalostí dané problematiky. Vstupní data byla získána mnoha způsoby, od skenování ...
 • Ventilový rozvod přeplňovaného motoru formule Student 

  Buchta, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem ventilového rozvodu přeplňovaného motoru pro použití ve vozidle kategorie Formule Student. Na základě termodynamického modelu bylo navrženo vhodné časování z hlediska dosažení maximálního ...
 • Vliv zatížení spalovacího motoru na výstupní parametry traktorových souprav 

  Paulmichl, Roman
  Diplomová práce se zabývá současným stavem v konstrukci traktorů, zejména motorů a jejich příslušenstvím. Práce obsahuje metodiku měření traktorové soupravy v dopravě a metodiku měření orební soupravy. Naměřené hodnoty ...
 • Zvýšení pružnosti zážehového závodního motoru přeplňováním 

  Dolák, Jindřich
  Diplomová práce pojednává o problematice přeplňování závodních motorů. Cílem práce je vytvořit návrhový výpočet pro volbu vhodného turbodmychadla pro daný motor. V tomto případě jednoválcový motor do vozu Formule Student. ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru AR67203 

  Smilek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá přeplňováním zážehových spalovacích motorů a vlivy konstrukčních řešení na konečný výkon. Hlavním cílem této práce je navrhnout vhodné úpravy motoru AR67203 ve voze Alfa Romeo 155Q4 tak, aby dosáhl ...
 • Zvýšení výkonových parametrů motoru Honda 1.6 

  Opluštil, Vít
  Cílem diplomové práce je popis a možnosti úprav čtyřdobého spalovacího motoru, rozbor jednotlivých variant a nalezení nejúčinnější úpravy pro zadaný typ motoru. V další části práce se autor věnuje výpočtovému návrhu ...
 • Zvýšení výkonu přeplňovaného motoru pro Formuli Student 

  Špičák, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na výběr pohonné jednotky pro Formuli Student, sestavení spolehlivého výpočtového modelu za využití pokročilého testování. Dále se zaměřuje na přípravu vhodných podmínek pro testování, samotné ...