Now showing items 1-2 of 2

  • Postupy při řešení poruch klimatizačních soustav letounu 

    Veselý, Jan
    Práce se zabývá funkcí klimatizačního systému vybraného typu letounu. Uvedeny jsou základní principy klimatizační soustavy, činnost systému při poruše, možné vlivy poruchy systému na posádku a cestující a postupy posádky ...
  • Třírotorový lopatkový stroj pro klimatizační systém 

    Vrána, Jan
    Pro chlazení vzduchu v letadlech se používá lopatkových strojů. Poslední době je kladen velký důraz na zvyšování účinnosti chladicího oběhu, a proto se do oběhu přidávají další lopatkové stroje. Návrh zařízení se třemi ...