Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování vtokových vírů 

    Galuška, Jiří
    V diplomové práci jsou shrnuty základní pravidla návrhu čerpacích jímek. Dále byly rozebrány matematické modely vírů a metody k jejich určování a vizualizaci. Následně se autor zaměřil na numerické modelování pomocí CFD ...