Now showing items 1-6 of 6

 • Nástroje pro soustružení 

  Matějka, Petr
  Bakalářská práce je zaměřena na nástroje pro soustružení z hlediska jejich rozdělení, značení, materiálu, použití a novodobých trendů vývoje a výroby u renomovaných producentů nástrojů, v materiálové i konstrukční oblasti.
 • Návrh miniaturních soustružnických nožů s VBD 

  Balhar, David
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout sadu miniaturních soustružnických nožů s VBD. Vypracování je rozděleno do čtyř kapitol. V první kapitole je provedena rešerše problematiky konstruování soustružnických nožů. ...
 • Návrh soustružnického nože s vnitřním chlazením 

  Matoušek, Jan
  Bakalářská práce zaměřena na všeobecný přehled soustružení, dále na řezné nástroje s vnitřním chlazením. Popisuje výhody a nejnovější poznatky v oblasti řezných nástrojů s vnitřním chlazením u světových výrobců. V druhé ...
 • Návrh technologie součásti "kryt vstřikovače" v podmínkách malé strojírenské firmy 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní technologické dokumentace, potřebné k výrobě součásti „KRYT VSTŘIKOVAČE“ pro firmu BM SERVICE (dříve známé jako ČKD Hradec Králové), včetně časového plánu výroby jednotlivých dílů (dílů které ...
 • Návrh technologie součásti "víko ložiska" 

  Veselý, Libor
  V této bakalářské práci je zpracován návrh technologie výroby součásti "víko ložiska" ve dvou variantách. První varianta je navržena pro výrobu jednoho kusu součásti v podmínkách firmy. Druhá varianta se zabývá návrhem ...
 • Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové. 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní dokumentace pro zadanou součást „Nátrubek“ pro univerzální a CNC stroje. Výroba součásti je navržena základními obráběcími metodami (tj. soustružení, frézování a vrtání). Zhodnocení je provedeno ...