Now showing items 1-5 of 5

 • Technologie výroby titanového výfuku 

  Hrubý, Patrik
  Diplomová práca sa zameriava na technológiu výroby titánového výfuku pre dvojtaktný spaľovací motor. Obsahuje popis jednotlivých výrobných operácií. Podrobne analyzuje problematiku tvárnenia tenkostenných dielov výfuku za ...
 • Výroba hutních polotovarů 

  Janáček, Adam
  Práca sa zaoberá výrobou hutných polotovarov, a to hlavne metódami tvárnenia a zvárania a popisuje princípy jednotlivých metód a ich obmedzenia. Výroba tvárnením sa dá rozdeliť na valcovanie, ťahanie a pretlačovanie. ...
 • Výroba kolíkové koncovky objemovým tvářením 

  Šuranský, David
  Práca prezentuje návrh technológie výroby kolíkovej koncovky, ktorá je vyrobená z elektrovodnej medi podla ČSN 42 3001.1 a nachádza sa v rozdelovači spalovacieho motoru v sérii 320 000ks. Na základe literárnej štúdie boli ...
 • Výroba součástí vysekáváním 

  Moravčík, Juraj
  Práca popisuje základné princípy a metódy vysekávania vychádzajúce z postupového strihania. V práci boli zahrnuté výhody a nevýhody deliacich vysekávacích nástrojov dvoch konštrukcii, a to revolverových a kazetových. Ďalej ...
 • Zhodnocení způsobů výroby prstenců rozválcováním 

  Poljak, Peter
  Predložená práca vypracovaná v rámci bakalárskeho štúdia B23390-00 Strojní inženýrství sa zaoberá technológiou valcovania prstencov. V rešerši sú popísané princípy technológie valcovania prstencov, prehľad tvarových skupín ...