Now showing items 1-1 of 1

  • Výroba součásti z plastu 

    Enekeš, Lukáš
    Projekt vypracovaný v rámci bakalárskeho štúdia oboru 2307 predkladá návrh technológie výroby plastovej súčiastky – pätka nohy stola z materiálu polyamid Pa- 6. Na základe literárnej štúdie problematiky výroby technických ...