Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení funkčnosti větrací vyústky pro kabinu osobního vozu 

    Caletka, Petr
    Tato práce se zabývá detekcí okrajů proudu vycházejícího z automobilové vyústky. Pro zviditelnění proudu byla zvolena vizualizace kouřem. Na snímky různých kvalit byly aplikovány tři vybrané detekční metody. Na základě ...
  • Vyhodnocení obrazů proudění z ventilační vyústky 

    Cvrkal, Richard
    Tato práce se zabývá vyhodnocováním získaných obrazů proudů z ventilační vyústky osobního automobilu. Zviditelnění proudu bylo využito vizualizace kouřem. Snímky tří různých kvalit byly detekovány dvěma metodami. Byla ...