Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení nestacionárního pohybu tělesa v proudící kapalině 

    Zbavitel, Jan
    Práce se věnuje výpočtovému modelování proudění mechanickou srdeční chlopní. Úvodní část obsahuje rešerši na negativní dopady implantace umělých chlopní i dosavadní přístupy používané při jejich modelování, následuje ...