Now showing items 1-3 of 3

 • Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití 

  Klusák, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů ...
 • Mechanické vlastnosti titanových slitin 

  Prudíková, Alena
  Tato bakalářská práce byla vytvořena formou literární rešerše a shrnuje základní informace o titanu a jeho slitinách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti čistého titanu, jako je například zařazení ...
 • Smart materiály 

  Valenová, Ludmila
  Bakalářská práce se zabývá smart materiály. Souhrnně popisuje obecné rozdělení smart materiálů do jednotlivých skupin, uvádí vlastnosti jednotlivých skupin a využití těchto materiálů v praxi. Detailněji jsou popsány skupiny ...