Now showing items 1-4 of 4

 • Aplikace tvrdého pájení WC zrn 

  Izák, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stavu pájení součásti odkorňovacího nože. Pájka obsahující zrna WC je nanášena na ZM z důvodu zvýšení tvrdosti nože. Nanášená pájka se zrny nenavyšuje jen tvrdost, ale také ...
 • Montáž vývodů pomocí tvrdých pájek na keramickém substrátu 

  Neradil, Petr
  Bakalářská práce řeší problematiku realizace vývodů hybridních integrovaných obvodů pro výkonové aplikace. Dále uvádí výhody jednotlivých typů vývodů i jejich technologií. Rozebírá materiály pouţívané pro tvrdé pájení a ...
 • Technicko-ekonomické řešení nožů odkorňovače 

  Novotný, Petr
  Cílem studie je podat teoretický výklad o podmínkách vzniku pájeného spoje s ohledem na základní a přídavný materiál. Dále podrobná rozborová analýza stávajícího technického problému a následné navržení metody řešení. ...
 • Využití pájek s vyšší teplotou tavení u hybridních integrovaných obvodů 

  Janda, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou pájení, vysvětluje základní děje a principy ovlivňující tvrdé pájení a poukazuje na jejich pozitivní i negativní projevy. Současně se snaží naznačit řešení těchto negativních ...