Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti regulace vneseného tepla - experimentální ověření 

  Mášová, Pavla
  Diplomová práce, vypracovaná v rámci magisterského studia oboru Strojírenská technologie, se zabývá různými možnostmi svařování, kterými lze regulovat množství vneseného tepla do svaru. Pro experimentální ověření je zvolen ...
 • Vliv mikrostruktury na hodnoty KV mikrolegované oceli 694F60 

  Abaidullin, Ilgiz
  Předmětem této diplomové práce bylo najít příčiny rozptylu hodnot KV-46 výkovku zkušebního kotouče 540 – 170 mm, vyrobeného z oceli A694 F60, a to na základě experimentálních výsledků získaných metodami světelné a elektronové ...
 • Využití plazmového oblouku v technické praxi 

  Zajíc, Jiří
  ZAJÍC, Jiří: Využití plazmového oblouku v technické praxi Práce je zaměřena na popis technologií využívajících plazma, pro jeho vysokou teplotu, dynamické účinky a ionizaci. V první části je práce zaměřena na popis principu ...