Now showing items 1-10 of 10

 • Krytý městský bazén - betonová konstrukce nádrže 

  Pőthe, Péter
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout železobetonovou konstrukci městského krytého bazénu a zajistit vodonepropustnost konstrukci, tedy zabezpečit chování konstrukci jako betonové nádrži. Statická analýza byla provedena v ...
 • Mateřská škola Domino 

  Remeš, Dominik
  Diplomová práce „Mateřská škola Domino“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je navržena pro 24 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Mateřská školka 

  Tichá, Kateřina
  Diplomová práce „Mateřská školka“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je navržena pro maximálně 28 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Monolitický suterén RD ve svahu 

  Čípek, Luboš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitického suterénu rodinného domu ve Vranově. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, ...
 • Návrh betonových konstrukcí vyztužených kompozitní výztuží 

  Bártová, Denisa
  Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukce s FRP výztuží. Navrhovanou konstrukcí je zde stropní deska vyztužená v obou směrech provedená ve dvou variantách. V první variantě je konstrukce provedena z klasického ...
 • Návrh nosné železobetonové konstrukce objektu pro bydlení 

  Bartoška, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá stavbou dvoupodlažního rodinného železobetonového domu. Budou navrženy 3 části domu, křížem vyztužená deska, schodiště a sloupy. Pro navržení rodinného domu byl použit program ARCHICAD 22, pro ...
 • Návrh stropní konstrukce obytné stavby 

  Rejnart, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením stropní konstrukce obytné stavby na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Stropní deska je navržena jako křížem vyztužená konstrukce, která je liniově ...
 • Posouzení zděných a železobetonových prvků objektu obytné budovy 

  Janča, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzení zděných a železobetonových prvků rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Návrh vybraných částí nosné konstrukce byl proveden výpočetní metodou konečných prvků a vhodnými ...
 • Variantní návrh stropní konstrukce rodinného domu 

  Klust, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stropní konstrukce rodinného domu provedené ve třech variantách. V první variantě strop tvoří železobetonová křížem vyztužená deska. V druhé variantě strop tvoří prefabrikované předpjaté ...
 • Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy 

  Čačaný, Matej
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie vybraných častí nosnej železobetónovej konštrukcie šesť podlažnej administratívnej budovy z hľadiska medzného stavu únosnosti a použiteľnosti. V rozsahu práce je vypracovaný ...