Now showing items 1-2 of 2

  • Estakáda přes silnici II/434 

    Russnák, Adam
    Práce se zabývá řešením estakády přes silnici II/434 a inundační území. Navrženou nosnou konstrukcí je předpjatá dvoutrámová konstrukce. Zatížení dopravou na této konstrukci jsou uvažována dle ČSN EN 1991-2. Konstrukce je ...
  • Most přes řeku Jihlava 

    Menšík, Martin
    Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu přes řeku Jihlavu. Jsou navrženy tři varianty, z nichž je vybrána varianta předpjatého dvojtrámového nosníku o třech polích. Je zpracován podrobný statický výpočet a most ...