Now showing items 1-8 of 8

 • Experimenty kritického tepelného toku 

  Štaffa, Petr
  Bakalářská práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v aktivní zóně jaderného reaktoru. První část práce je věnována objasnění fyzikální podstaty kritického tepelného toku a jsou zde uvedeny základní pojmy z oblasti ...
 • Konstrukční návrh části zařízení pro studijní účely krize varu 

  Suk, Ladislav
  Diplomová práce se zabývá problematikou krize přestupu tepla v tlakovodních jaderných reaktorech. Teoretická část zahrnuje základní pojmy z oblasti hydrodynamiky dvoufázového proudění a kritických tepelných toků, obsahuje ...
 • Membránová stěna kotle s pokročilým řízením průtoku 

  Češla, Martin
  Diplomová práce se zabývá hydraulickými poměry ve výparnících průtočných kotlů a popisuje problémy, které vznikají při proudění vody výparníkem. Zejména vznik aperiodické nestability výparníku a vznik hydraulické nerovnoměrnosti ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Popis nestacionárních provozních stavů násoskové vírové turbiny 

  Krejčiřík, Stanislav
  Diplomová práce se zaměřuje na chování násoskové turbíny při nestacionárním proudění. Tyto stavy jsou dva. První stav zahrnuje uvedení turbíny do provozu. V této situaci dochází k turbínovému čerpání. V druhém případě se ...
 • Řešení turbulentního dvoufázového proudění metodou Large Eddy Simulation 

  Volavý, Jaroslav
  Disertační práce se věnuje problematice numerických simulací vícefázového proudění, zvláště pak predikci pohybu disperzní fáze (částic) unášené proudem. Pro popis pohybu systému tekutina-částice je použit Euler-Lagrangeův ...
 • Unsteadiness in Effervescent Sprays: a New Evaluation Method and the Influence of Operational Conditions 

  Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (Begell House, 2008-01-01)
  A new evaluation method of unsteadiness of the spray generated by an effervescent atomizer is presented. The method is based on measurements of pressure fluctuations in the atomizer mixing chamber. Measurements, made under ...
 • Vliv nestabilit na kritický tepelný tok 

  Khůlová, Jitka
  Práce pojednává o dvoufázovém proudění ve vytápěném kanále. Uvádí problematiku spojenou s krizí přestupu tepla a vznikem proudových nestabilit, které mají negativní vliv na systém. Práce dále popisuje jednotlivé modely pro ...