Now showing items 1-3 of 3

 • Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV 

  Vykoukal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá popisem, analýzou, návrhem, výrobou a testováním přístrojového transformátoru proudu. Jedná se o měřicí transformátor proudu v jednozávitovém provedení s převodem 2500/1 A. Práce zahrnuje ...
 • TYPOVÝ PROTOKOL SYNCHRONNÍHO STROJE 

  Řezníček, Martin
  Cílem této práce je teoreticky posoudit zkoušky (typové a kusové) synchronních generátorů a posléze i prakticky změřit a vyhodnotit ve výsledném typovém protokolu. Teoretická část obsahuje rozbor norem pro jednotlivé zkoušky ...
 • Zkoušky motorového pohonu jističů nízkého napětí 

  Mlynář, Zdeněk
  V dnešní době rostou nároky na energii, její bezpečné využívání a automatizaci v moderních systémech. Poslední dvě zmiňované oblasti, lze dnes poměrně snadno zajistit pomocí jističů nízkého napětí spolu s příslušenstvím. ...