Now showing items 1-3 of 3

 • Diagnostika poruch rotoru asynchronních motorů 

  Bednařík, Václav
  Tato bakalářská práce je soustředěna na poruchy asynchronních motorů. V obecném pojetí na mechanické a elektrické a jejich vliv na motor. Dále na zkoušky, které se u asynchronních motorů provádějí za účelem odhalení poruch ...
 • Typové zkoušky blokových trafostanic dle ČSN EN 62271-2002 a jejich vliv na konstrukci trafostanice 

  Loveček, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na moderní typy distribučních kioskových transformoven PET®, které jsou využívány při modernizaci distribuční sítě. Transformovny jsou umísťovány v místech přístupných veřejnosti, proto je ...
 • Zkoušení odpínačů vn 

  Hanák, Zdeněk
  Tato semestrální práce popisuje problematiku odpínačů vn a požadavky na ně kladené. V práci jsou popsány typové zkoušky, které se provádí na odpínačích vn a které jsou určeny k prověření jejich vlastností. Dále je provedeno ...