Now showing items 1-1 of 1

  • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

    Sokl, Antonín
    Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...