Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh změny organizační kultury v cestovní kanceláři 

  Zabloudilová, Jitka
  Předmětem bakalářské práce je analýza a návrhy doporučení v oblasti organizační kultury, tak aby podporovaly kvalitu služeb poskytované cestovní kanceláří. V teoretické části práce je vymezen pojem organizační kultura, ...
 • Návrh změny organizační kultury v CK Novalja 

  Tesařová, Jaroslava
  Diplomová práce se zabývá analýzou stávajícího stavu a obsahu organizační kultury cestovní kanceláře Novalja a jejího vlivu na efektivnost fungování firmy. Cílem práce je analyzovat nynější organizační kulturu ve zvolené ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě HVM Plasma, s.r.o. 

  Huláková, Marcela
  Diplomová práce se zabývá organizační kulturou a jejím vlivem na efektivnost fungování firmy HVM Plasma, s.r.o. V rámci analýzy současného stavu organizační kultury ve společnosti bylo využito metod písemného dotazování, ...
 • Návrh změny organizační kultury ve firmě MADT, a.s. 

  Salamon, Adam
  Předmětem předkládané diplomové práce je organizační kultura. V práci jsou vymezeny nejdůležitější pojmy, prvky, struktura, vlivy, funkce, typologie a metody analýzy obsahu organizační kultury. V rámci analýzy současného ...