Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh na zlepšení podnikové kultury ve společnosti EXPONO, a.s. 

    Klabačková, Kateřina
    Tato diplomová práce shrnuje teoretické poznatky vybraných autorů o podnikové kultuře a analyzuje podnikovou kulturu společnosti EXPONO, a.s. Na základě dotazníkového šetření, rozhovorů, systematického pozorování a analýzy ...