Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce zařízení pro měření valivého odporu pneumatiky 

  Piskoř, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření konstrukčního návrhu měřicího zařízení pro experimentální identifikaci valivého odporu pneumatik. První část je věnována popisu valivého odporu. Popisuje jeho vznik, faktory, které ...
 • Measuring Tyre Rolling Noise at the Contact Patch 

  Kozák, Petr; Matuszková, Radka; Radimský, Michal; Kudrna, Jan (IOP Publishing, 2017-07-02)
  The paper describes the development of the measuring device used to measure rolling noise at the tyre/road interface at the Institute of Road Structures, Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology. The ...
 • Studie kolových podvozků mobilních strojů 

  Olšovský, Petr
  Cílem bakalářské práce je shrnout základní poznatky o různých typech kolových podvozků u současných strojů. Součástí práce je výčet požadavků kladených na konstrukci podvozku, podle kterých se též volí podvozek k použití ...
 • Ukončení životnosti pneumatik 

  Poul, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis likvidace pneumatik. S tím souvisí zjištění počtu vyřazovaných pneumatik, možnost a způsobů recyklace a jejich zhodnocení. Součástí je také argumentace o možnosti dalšího využití ...
 • Vliv rotace pneumatiky na aerodynamiku automobilu 

  Oboňa, Matúš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je popis vplyvu rotácie pneumatiky na aerodynamiku automobilu. Popisuje rozdiely medzi zjednodušenými tvarmi pneumatík obvykle používanými pre CFD a realistickým tvarom pneumatiky. V práci ...