Now showing items 1-4 of 4

 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Mancír, Erik
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému inkasnej agentúry a návrhom zmien za účelom zrýchlenia a zefektívnenia systému na základe požiadaviek užívateľov. Dôraz kladieme na identifikáciu problémov pomocou ...
 • Pravděpodobnostní model síťového provozu 

  Bednár, Peter
  Táto práca identifikuje základné druhy prenosu v IP sieťach a opisuje ich hlavné črty. Zaoberá sa základnými sieťovými službami HTTP, VoIP a elektronickej pošty, pričom sa sústreďuje na ich základné pravdepodobnostné modely ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Ligas, Denis
  Diplomová práca prináša popis a finančnú analýzu konkrétnej akciovej spoločnosti. Následne je navrhnutý a vytvorený program s využitím jazyka VBA v prostredí MS Excel. Program spracováva účtovné výkazy a počíta hodnoty ...
 • Výměna souborů v internetu 

  Tropp, Peter
  Cieľom tejto práce je základná problematika protokolu TCP/IP a prenos dát cez internet pomocou protokolu FTP. Ďalej vysvetľuje hlavné nastavenie servera pre jeho funkčnosť a podrobnejšie popisuje vývoj a princíp práce ...