Now showing items 1-16 of 16

 • Couchsurfing pro hudebníky 

  Kleinová, Viola
  Cieľom tejto práce, je navrhnúť a vytvoriť užívateľské rozhranie pre projekt podobný Couchsurfingu so zameraním na hudobníkov. Súčasťou práce je rozbor existujúcich riešení s podobným účelom, rozbor problematiky webových ...
 • Elektronický nástroj pro správu inovativních studijních materiálů 

  Hlipala, Ľuboš
  Cieľom tejto diplomovej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá umožňuje prehľadnou štruktúrou a zároveň vhodným a efektívnym spôsobom zdieľať, prezentovať a precvičovať znalosti rôzneho druhu. Dielo analyzuje niekoľko ...
 • Mobilní aplikace pro poptávání služeb 

  Bližňák, Andrej
  Táto práca sa zaoberá riešením problematiky vývoja aplikácií pre Android OS. Riešenie problematiky zahŕňa analýzu trhu potenciálnych užívateľov, analýzu trhu s mobilnými aplikáciami, návrh a implementáciu riešenia. V práci ...
 • Mobilní aplikace pro správu prací ve sdíleném ubytování 

  Miklánek, Peter
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a implementáciou mobilnej aplikácie pre správu prác v zdieľanom ubytovaní. Aplikácia je určená pre mobilnú platformu Android. Zameriava sa na prívetivé užívateľské rozhranie a pre väčšinu ...
 • Mobilní aplikace pro vyhledání fotek účastníků 

  Červený, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu pre vyhľadanie účastníkov stretnutí, ich fotiek a menšiu správu týchto stretnutí s možnosťou písania poznámok. Aplikácia by mala zefektívniť prípravu na tieto stretnutia. ...
 • Mobilní komunitní aplikace 

  Litvík, Dušan
  Táto práca sa zaoberá vývojom android aplikácie pre potreby komunity BMW nadšencov. Cieľom je vytvoriť fungujúcu aplikáciu, ktorá zvýši počet interakcií v rámci komunity. Práca zahŕňa funkčný návrh aplikácie, popis vybraných ...
 • Náhled barvy na stěně pomocí rozšířené reality v mobilu 

  Vagala, Dominik
  Cieľom tejto práce je návrh a implementácia mobilnej aplikácie pre Android, ktorá by umožňovala meniť farby na stene pomocou rozšírenej reality. Užívateľ si tak môže vyskúšať rôzne farby priamo v miestnosti, kde sa nachádza ...
 • Nástroj pro sledování postupu na záležitostech 

  Janíková, Silvia
  Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou webovej aplikácie. Cieľom tejto aplikácie bude sledovanie postupu práce v rôznych oblastiach s možným zvyšovaním produktivity. Práca sa zaoberá možnosťami tvorby webových aplikácií, ...
 • Nástroj pro usnadnění činnosti pedagogů na ZŠ 

  Berešík, Martin
  Cieľom práce je navrhnúť a následne implementovať nástroj uľahčujúci pedagógom (primárne) základných škôl ich prípravu na vyučovacie hodiny. Tento nástroj by mal poskytnúť možnosť vyhľadávania materiálov potrebných na ich ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...
 • Návrh, analýza a implementace pokladního systému 

  Ponechal, Mikuláš
  Diplomová práca uvádza do problematiky pokladničných systémov používaných v Brnenskej zoo a v Starezsport Brno. Cieľom práce bolo naštudovať spomínané systémy a používaný hardvér, analyzovať, navrhnúť a vytvoriť vlastný ...
 • Soutěž ve sportovním sázení 

  Potoček, Patrik
  Táto práca se zoberá návrhom a následným vývojom mobilnej aplikácie pre platformu iOS, ktorá umožňuje jej užívateľom súťažiť v športovom stávkovaní. Výnimočnosť tejto aplikácie spočíva v novom uhle pohľadu na športové ...
 • Systém plánování ošetřovatelské služby 

  Schauer, Marek
  Informačný systém prezentovaný v tejto práci umožňuje plánovať chod opatrovateľskej služby a zjednodušuje jej vykonávanie a vykazovanie opatrovateľmi. Vývoj informačného systému bol konzultovaný s reálnou opatrovateľskou ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...
 • Teleoperační rozhraní pro řízení robotického vozidla s využitím virtuální reality 

  Revický, Peter
  Cieľom tejto práce je navrhnúť užívateľské rozhranie vo virtuálnej realite pre teleoperáciu vozidlového robota, ktorý je vystrojený kamerami, laserovým diaľkomerom typu Velodyne a lokalizačným systémom. Užívateľské rozhranie ...
 • Tvorba mobilní aplikace a podnikatelského plánu pro začínající start-up 

  Miklánek, Peter
  Diplomová práca sa zoberá návrhom, implementáciou a vytvorením mobilnej aplikácie a podnikateľského plánu pre začínajúci start-up, ktorý ponúka sprostredkovanie prenájmu hnuteľných vecí. Aplikácia je určená pre mobilnú ...