Now showing items 1-15 of 15

 • Bezpečnostní protokoly v praxi 

  Milfajt, Jiří
  Tato práce mapuje dnes nejvíce používané AAA protokoly. Patří mezi ně především protokoly RADIUS, TACACS+, DIAMETER a KERBEROS. První část se zaměřuje na jejich hlavní znaky. U všech je popsána základní komunikace mezi ...
 • Elektronický podpis v praxi 

  Miška, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou systému pro správu a zabezpečení elektronických certifikátů určených k podpisu dokumentů. Aplikace vytvořená v této práci je koncipována jako konzolová aplikace volána z příkazové řádky ...
 • Mezinárodní pronájem pracovních sil 

  Bohůnová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá mezinárodním pronájmem pracovních sil mezi Českou republikou a jinými členskými státy Evropské unie, přičemž se zaměřuje na pronájem pracovníků mezi mateřskými a dceřinými obchodními společnostmi. ...
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh a realizace autentizační metody pro přístup k webové službě v jazyce PHP 

  Pokorný, Jiří
  Bakalářská práce popisuje dostupné autentizační principy pro přístup k webovým službám. Porovnává jejich potřebné hardwarové vybavení, bezpečnost, finanční nákladnost, obtížnost implementace a náročnost obsluhy i údržby. ...
 • Návrh a tvorba trackovacího systému s podporou vnitropodnikových analýz 

  Okáník, Pavel
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření funkčního systému pro zefektivnění pracovních procesů v rámci prostředí firmy Anovis. Práce je uvozena základním teoretickým pozadím. V druhé části se zaměřuje na prozkoumání ...
 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Návrh síťové infrastruktury na úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Optimální model Internetového obchodu 

  Brožová, Zdeňka
  Tématem předložené bakalářské práce je ,,Optimální model elektronického obchodu“ a jeho návrh. V práci uvádím postupný vznik a historii internetu. Dále se zabývám postupem a průběhem elektronického obchodování, jeho výhodami ...
 • Ověření kvality prototypu výrobku zákazníky 

  Božek, Alexandr
  Významnou kategorií zákaznických požadavků na kvalitu jsou tzv. základní požadavky, tedy požadavky, které zákazník nepovažuje za nutné sdělovat, protože je očekává automaticky, nepřemýšlí o nich až do chvíle, kdy je výrobek ...
 • Program pro nácvik techniky rychlého čtení 

  Sokol, Miroslav
  Cílem práce je vytvoření uživatelského prostředí pro správný nácvik technik rychlého čtení. Jsou vybrány čtyři hlavní moduly, které trénují různé schopnosti lidského oka s ohledem na průměrného i pokročilého čtenáře. Za ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Šrotová, Zuzana
  Diplomová práce popisuje základní postupy z oblasti řízení projektu výstavby. Pro lepší pochopení postupů zde vysvětluji i pojmy, které jsou v této práci obsažené. Cílem práce je seznámit se s konkrétními postupy a metodami ...
 • Tvorba e-learningové aplikace pro kurz Angličtina pro IT 

  Hotový, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit program, který bude sloužit jako výukový doplněk pro kurz Angličtina pro Informační Technologie. Práce nejdříve zkoumá existující aplikace, které jsou vytvářenému programu podobné ...
 • Webová služba pro efektivní komunikaci skupiny uživatelů 

  Koláček, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a realizaci knihovny "Chat of future". Výsledkem práce je služba, která umožňuje uživateli na svých internetových stránkách vytvořit jednoduchý a efektivní nástroj pro efektivní ...
 • Zhodnocení vyvíjené aplikace a návrh změn na zlepšení 

  Svoboda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvíjené aplikace a následným návrhem změn, které by měly přispět ke zlepšení aplikace. Práce obsahuje teoretická východiska potřebná pro základní orientaci v problematice, důkladnou ...