Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza vlastností dat prezentovaných v informačních dashboardech 

  Loginova, Natalya
  Tato práce je věnována studiu některých aspektů použitelnosti vizualizace dat v informačních dashboardech. Cílem této práce je navrhnout model popisující vybrané druhy dat, které jsou nejčastěji používané v informačních ...
 • Aplikace pro moderní sportovní trénink s využitím senzorických dat a pozičního systému 

  Ondruch, Jan
  Práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro moderní sportovní trénink. Aplikace využívá poziční data a data tepové frekvence ze systému určování polohy v reálném čase. Hlavním cílem je návrh a tvorba systému, který tato ...
 • Metodika tvorby internetových stránek 

  Fabik, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá metodologií tvorby internetových stránek podle aktuálních trendů a nároků moderní doby. Velký důraz je kladen na celý proces tvorby webových stránek, jejich přístupnost a použitelnost. Cílem práce ...
 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Mobilní aplikace pro vytváření výzev a účast v nich 

  Plachý, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu, implementace a testování mobilní aplikace pro operační systémy iOS a Android.   V práci jsem vyvinul aplikaci, která uživatelům umožňuje vytvořit výzvu, pozvat do ní přátele a ...
 • Návrh internetových stránek 

  Úradníček, Lukáš
  Bakalárska práca sa venuje zhodnoteniu oficiálnych stránok Fakulty podnikatežskej na Vysokom učení technickom v Brne (http://www.fbm.vutbr.cz). Hodnotená je použitežnosť, prístupnosť a informačná architektúra. Na základe ...
 • Posílení principů UX do existujících uživatelských rozhraní 

  Pilát, Peter
  Tato práce vysvětluje význam user experience, jaké jsou jeho hlavní aspekty, vybrané metody, jak může zasahovat do agilního procesu vývoje a na jaké úrovni může být v reálné firmě zastoupen. Taktéž se věnuje analýzou ...
 • Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu 

  Henek, Ondřej
  Cílem mé práce bylo zlepšit uživatelský prožitek internetového portálu pro sdílení studijních materiálů, jehož uživatelé nebyli se službou zcela spokojeni. Po studiu tématu uživatelského prožitku jsem provedl průzkum pomocí ...
 • Rozhodování uživatelů a paradox volby v prostředí WWW 

  Smolík, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teorie rozhodování uživatelů v prostředí WWW. Proto je v ní rozebrána teorie zabývající se jevy jako paradox volby, kde se poté zaměřuje především na pojem použitelnosti aplikací. ...
 • Správa času - Android app s filosofií First-Things-First (S. Covey) 

  Sladeček, Martin
  Cílem práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro správu času pro Android. Vychází z filosofie First Things First od Stephena Coveye. Snahou je navrhnout aplikaci, která pokryje co možná největší počet zařízení jako ...
 • Uživatelské rozhraní informačního systému FIT 

  Vyroubal, Marek
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh a tvorbu uživatelského rozhraní (UI) informačního systému Fakulty informačních technologií VUT v Brně založený na analýze a uživatelském testování současného UI. Teoretická část ...
 • Web FIT 

  Čepa, Marián
  Cílem této bakalářské práce je provést redesign webových stránek Fakulty informačních technologií VUT v Brně na základě analýzy a uživatelského testování současného webu. Teoretická část pojednává o iterativním vývoji ...
 • Webová aplikace pro mapování longboardových tras 

  Jedlička, Jan
  Cílem práce je vytvořit webovou aplikaci s databází longboardových tras, která umožní uživatelům nalézt nejbližší místa vhodná k provozování tohoto sportu, či přidat na mapu vlastní trasu s popisem. Pro zobrazení mapy a ...
 • Webová aplikace pro sestavování menu restaurace 

  Ryšavý, Tomáš
  Cílem práce je značně zjednodušit proces tvorby denních menu vytvářených v restauračních zařízeních. Zvolený problém jsem vyřešil vytvořením webové aplikace SimpleMenu.cz . Aplikace umožňuje pohodlný import seznamu jídel, ...
 • Webová aplikace pro snadnou správu dedlajnů 

  Šmajzrová, Kateřina
  Tato práce řeší vytváření webové aplikace, která umožňuje jednomu správci snadnou správu jeho úkolů, které zadává svým spolupracovníkům či studentům. V následujícím textu je mimo jiné popsán návrh uživatelského rozhraní i ...
 • Webový nástroj pro anotaci obrazových dat 

  Dvořáček, David
  Tato práce se zabývá tvorbou webového nástroje pro anotaci obrazových dat. Teoretická část specifikuje aplikaci, její design a funkcionalitu. Praktická část se zabývá implementací webového nástroje pro anotaci obrazových ...