Now showing items 1-4 of 4

 • Optimalizace uživatelského rozhraní informačního systému 

  Vašina, Pavel
  Cílem této práce je analýza původního uživatelského rozhraní interního informačního systému iAdmin firmy Platební instituce Roger a.s., nalezení jeho nedostatků a následný návrh a implementace jeho vylepšení s použitím ...
 • Proces zvýšení uživatelské spokojenosti internetového portálu 

  Henek, Ondřej
  Cílem mé práce bylo zlepšit uživatelský prožitek internetového portálu pro sdílení studijních materiálů, jehož uživatelé nebyli se službou zcela spokojeni. Po studiu tématu uživatelského prožitku jsem provedl průzkum pomocí ...
 • Revize elektronické karty diabetika na Klinice diabetologie IKEM 

  Fialová, Lenka
  Karta diabetika je elektronický medicínský záznam na Klinice diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Jedná se o komplexní záznam o pacientovi, obsahující klinická a statistická data. Problémem ...
 • Uživatelské rozhraní informačního systému FIT 

  Vyroubal, Marek
  Cílem této bakalářské práce je provést návrh a tvorbu uživatelského rozhraní (UI) informačního systému Fakulty informačních technologií VUT v Brně založený na analýze a uživatelském testování současného UI. Teoretická část ...