Now showing items 1-11 of 11

 • Informační systém pro ubytovací služby 

  Bargl, Vojtěch
  Tato bakalářské práce se zabývá mikroservnisní architekturou. Hlavními cíli této práce je analýza architektury mikroslužeb, porovnání s architekturou monolitu a vytvoření ukázkového informačního systému za pomoci konceptů ...
 • Návrh rezervačního systému a webové prezentace pro Penzion Hanes 

  Slovák, Filip
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh rezervačního systému pro ubytování v Penzionu Hanes a kompletní renovaci jeho webových stránek. Jejím hlavním cílem je navrhnout dostatečně jednoduchý a přehledný rezervační systém, ...
 • Návrhy na zlepšení nabídky hotelových služeb 

  Šímová, Lucie
  Diplomová práce je zpracována pro hotel v Boskovicích. Zkoumá a hodnotí hotelové služby a oblasti, které s jejich zajištěním souvisí. Cílem diplomové práce jsou návrhy na zlepšení personálního zabezpečení, technického ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu 

  Brychtová, Adéla
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy na zlepšení služeb Hotelu U Labutě ve Žďáru nad Sázavou. Jedná se o menší hotel, v jehož okolí se nachází řada konkurenčních hotelů. Důležitou část práce tvoří analýza současného stavu ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Kozák 

  Holický, Filip
  Tato diplomová práce je zpracována pro společnost Kozak Invest a.s., která je provozovatelem tříhvězdičkového hotelu Kozák v Brně. Analyzuje a hodnotí poskytované služby a oblasti, které s jejich zajišťováním souvisí. ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu Myslivna 

  Izák, Filip
  Diplomová práce se zaobírá problematikou kvality poskytovaných služeb hotelu Myslivna Brno. Jedná se o hotel, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné pomocí řady opatření zvýšit. Při zpracovávání práce jsem ...
 • Návrhy na zlepšení služeb hotelu U Hraběnky 

  Kumbárová, Ludmila
  Předkládaná diplomová práce je zaměřena na problematiku zvyšování a kvalitu poskytovaných služeb v existujícím hotelu na Vysočině v Telči. Jedná se o zařízení, jehož úroveň současných poskytovaných služeb je nutné řadou ...
 • Penzion 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu, který se nachází na ulici Vídeňská v Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební ...
 • Podnikatelský záměr 

  Prátová, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je sestavit podnikatelský záměr pro poskytování ubytovacích služeb bez stravování nacházející se v malé vinařské obci. Zvážit a vybrat nejvhodnější formu jeho financování. Projekt začíná vizí ...
 • Strategie rozvoje malé firmy 

  Zbořil, Martin
  Tato diplomová práce je zaměřena na rozvoj malé firmy. Obsahuje detailní rozbor analyzované firmy a návrhy, které vedou k zlepšení její pozice na trhu. Jejich zavedení přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Vliv provedení zateplení objektu penzionu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. 

  Mach, Stanislav
  Diplomová práce řeší stavbu penzionu a zabývá se posouzením vlivu zateplení na výdaje spojené s provozem této nemovitosti. Penzion se nachází na ulici Valtická v Mikulově. Objekt má jedno nadzemní podlaží a je založen na ...