Now showing items 1-3 of 3

 • Kritická analýza regionální nezaměstnanosti a návrhy na její řešení 

  Boudná, Martina
  Diplomová práce se zaobírá tématikou nezaměstnanosti v okrese Jihlava. Zaměřuje se převážně na ohrožené skupiny uchazečů o zaměstnání, kteří mají ztížený vstup na volný trh práce. Analyzuje současnou situaci a navrhuje ...
 • Návrh podnikatelského záměru s využitím prostředků APZ 

  Volfová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá možností uplatnění uchazečů o zaměstnání na pracovním trhu s pomocí konkrétních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh fiktivního podnikatelského ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Blansko 

  Pivoňka, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou nezaměstnanosti v okrese Blansko. Analyzuje a popisuje z různých hledisek faktory, které působí na míru nezaměstnanosti. Zabývá se aktuální situací na trhu práce v okrese Blansko, ...