Now showing items 1-11 of 11

 • Developer Support Tools for tevent Library 

  Koňař, David
  Práce se zabývá vytvořením návodu pro knihovnou tevent. Přiblížena je samotná koncepce knihovny a její možnosti spolu s ukázkami kódu, jak s knihovnou vhodně pracovat. Dále se práce zabývá rozšířením pro debuggery, jež ...
 • Event Management: Communication Strategies and Planning 

  Slavíková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá termíny Event management, Komunikační strategie a Plánovaní. Práce je rozdělena do čtyřech části. První část definuje pojmy event a management samostatně a následně i samotný termín. Druhá ...
 • Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace umožňující konfiguraci událostí v koncertních síních a definici sekcí a míst v těchto síních. Aplikace dále umožňuje běh v režimu pro koncové uživatele, v rámci něhož lze do ...
 • Marketingové zhodnocení návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. 

  Vaculík, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení návštěvy Svatého otce v Brně po stránce marketingu a propagace. Teoretická část srovnává tržní a neziskový sektor, zejména působení a vliv marketingu v těchto odlišných oblastech. ...
 • Možnosti rozšíření schopností ECCAIRS na národní úrovni 

  Durchan, Vladimír
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu modifikace podávání povinných i dobrovolných hlášení o události na národní úrovni. V první části práce je popsán databázový systém ECCAIRS a také legislativa, která se týká ...
 • Návrh komunikačního mixu vybrané události 

  Bednářová, Daniela
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro 10. ročník události Truckshow v Šeborově. Teoretická část zahrnuje teoretické poznatky z oblasti marketingu a vysvětluje nejdůležitější pojmy, které jsou následně ...
 • Návrh využití nástroje ECCAIRS 5 Taxonomy Design Tools 

  Mašková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na popis možností modifikace systému ECCAIRS pomocí sady nástrojů Taxonomy Design Tools a vytvoření návrhu využití této sady pro zjednodušení práce se systémem ECCAIRS na národní úrovni. Teoretická ...
 • Počítačová hra pro více hráčů 

  Kudr, Michal
  Cílem mojí práce je seznámení se základy tvorby počítačových her. V této práci je možné nalézt například základní informace o tvorbě herní scény, změnách stavu hry pomocí událostí z uživatelského vstupu a jednoduché řešení ...
 • Podpora snapshotu a rollbacku pro konfigurační soubory v distribuci Fedora 

  Ježek, Michal
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroje pro podporu snapshotu a rollbacku konfiguračních souborů na distribuci GNU/Linuxu. Sada nástrojů umožňuje pravidelné/automatické ukládání konfiguračních ...
 • Webová služba pro tvorbu informačních stránek k událostem 

  Linka, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou technologií webových aplikací, dostupných vývojových prostředí, aplikačních rámců a v neposlední řadě také návrhem a vývojem webové služby. Tato služba svým uživatelům poskytuje ...
 • Zobrazování TMC událostí na PDA 

  Bukovina, Štefan
  Táto práce se zabývá spracováním RDSTMC udalostí v zařízeních s omezenými možnostmi. Popisuje vývoj systému RDS-TMC v průběhu let, kódování informací pomocí protokolu ALERT-C a rozebírá návrh aplikace. Implementace popisuje ...