Now showing items 1-2 of 2

  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Vik, Ondřej
    Tato práce se zabývá dostavěním městského bloku mezi ulicemi Milady Horákové, Francouzské a Černopolní, konkrétně pak zastavěním proluky na ulici Francouzská v Brně bytovým domem. Principy navrhování se opírají o pilíře ...
  • Vertikálne farmy 

    Kesanová, Michaela (Akademické nakladatelství CERM, 2013)
    We perceive more intensively that forms of our settlement as well as our livelihood methods are functionally incompatible with the limited natural resources of planet Earth. The concept of vertical farms offers new insights ...