Now showing items 1-3 of 3

 • Ekologie dřevostaveb a pasivní dřevostavby 

  Servusová, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá ekologickým dopadem stavební výroby. Je zaměřena na výstavbu dřevostavby a její dopad na životní prostředí. V teoretické části jsou popsány pojmy související s dřevostavbou a pasivní výstavbou ...
 • Environmentální hodnocení rekonstrukcí obytných budov 

  Struhala, Karel
  Jednou z metod využívaných pro hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí je Life-Cycle Assessment (LCA). V této disertační práci je metoda LCA aplikována na renovace obytných budov v České Republice. Důvodem ...
 • Konstrukční detaily z druhotných surovin pro opláštění budov 

  Smolka, Radim
  Jedním z důležitých důvodů pro volbu tématu disertační práce je vzrůstající požadavek ze strany zájemců na nízkoenergetické, pasivní či dokonce domy s téměř nulovou spotřebou energie. Při snižování energetické náročnosti ...