Now showing items 1-1 of 5

  • Dokonalost 

    Daneková, Petra
    V mojej záverečnej práci sa zaoberám témou hendikepu, postihnutia a inakosti. Akákoľvek inakosť vyvoláva v spoločnosti strach, strach z nevedomosti. Byť zdravým, „normálnym“, znamená predpoklad plnohodnotného života moderného ...