Now showing items 1-2 of 2

  • Sanace podzemních vod kontaminovaných ropnými látkami 

    Kabelíková, Eva
    Tato bakalářská práce popisuje sanaci podzemních vod, která je kontaminovaná ropnými látkami. V první části jsou popsány způsoby jímání podzemních vod ze zdrojů, způsoby, možnosti a vlastnosti znečištění podzemních vod a ...
  • Využití oxidu uhličitého k produkci energie 

    Svoboda, Kryštof
    Tato bakalářská práce se zabývá využitím oxidu uhličitého jako zdroje energie ve formě uhlíkatých paliv. V první části jsou popsány možnosti zachycení oxidu uhličitého a jeho následného uložení. Druhá část práce je věnována ...